درباره وبلاگ

به سودای آرامش تو را نجوا می کنم
در این هیاهوی هزارتو
تویی که نمیشناختمت
شوریده سر و شیدا، کوه،جنگل،دریا و صحرا را در نوردیدم و نیافتمت
ای مهربان ترینم
عاشقانه تو را میخوانم