چشم برداشت های آزاد
انتظار خطا نکردن از یک متخلف عین حماقته
نوشته شده در روزنگار | انتقادی | اجتماعی
اشتباه,خطا,تخلف,اعتماد,بشر
انسان ها به قدرت جذب
معتاد
و در نهایت توسطش بلعیده میشن
نوشته شده در اجتماعی | روزنگار
قدرت,انسان,سرنوشت
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
نوشته شده در شعر | روزنگار
سعدی,غزلیات,
در مدارس کنونی بیش تر تحمیل درس می کنند تا آموزش واقعی
آموزش,تعلیم و تربیت,مهارت زندگی,آموزش و پرورش

یک جمله قدیمیه که میگه

اگر صلح میخوایی برای جنگ آماده شو

نوشته شده در روزنگار | سیاسی
صلح,جنگ,اقتدار,آمادگی دفاعی,امنیت
انعکاس خودمونو تو دیگران میبینیم
نوشته شده در روزنگار
عمل,عکس العمل