چشم برداشت های آزاد

برای اینکه بتوانید سئوی سایت خود را ارتقا دهید و با ابزارهای سئو بهتر کار کنید می بایست با اصطلاحات فنی سئو آشنا باشید.

سئو SEO اینترنت سایت بهینه_سازی SiteTrafficاسپرسو باز

طبع و ذائقه‌ها متفاوته!
اما اسپرسو فقط از دان قهوه ربوستا

روزنگار

قهوه ربوستا اسپرسو Robustacoffee Coffe Robusta


کویر سَرد شد!!!

سحرگاهان بدون پَتو حیات میره سَمتِ مَمات


روزنگار

کرمان قلعه_گنج جازموریان کویر


آن‌کَس که اَسب داشت؛ غُبارش فرونِشست
گَردِ سُمِ خَرانِ شما نیز بگذرد؛

روزنگار | اقتصادی | فرهنگی | سیاسی | انتقادی | اجتماعی

سهواً


زِ زائرین برادر نماید استقبال
ببین #حسین چه علمدار با وفا دارد

شعر | روزنگار | فرهنگی

حاج_احمد_شمشیری خوشدل_تهرانی


فقیر نمیریم؛ ثروتمند هم زنده نمی‌مونیم

روزنگار | اقتصادی | فرهنگی | سیاسی | انتقادی | اجتماعی

فقر ثروت زندگی


راه بندان شد، جگرکی دست فروش کنار خیابان و مشتری های با اشتهاء توجه ام را جلب کرد؛
خدای من کرونا تمام شد، بهتر از این نمیشه
صدای بوق نخراشیده ی اتوبوس؛
چند ده نفر تا دندان مسلح به ماسک و دستکش، با تعجب به توهم من خیره شده بودند

روزنگار | انتقادی | اجتماعی

کرونا COVID19 CoronaVirus زندگی_جاری_است عباس_ملاجعفری AbbasMollajafari


سال ها قبل: روزی اعراب، روزه ی خود را با ژامبون خوک فرانسوی و تخم مرغ های اسرائیلی افطار می کنند!!!!
حکایت امروز

روزنگار | سیاسی | انتقادی


طرف مسئول یک سازمان عرض و طویل در سطح ملی هست که مستقیم با زندگی روزمره مردم سروکار داره، مصاحبه میکنه، میگه ما به هیچ عنوان نیازی به #پهپاد در مجموعه‌ی خودمون نداریم.
عدم نیاز، مصاحبه لازم داره؟!

روزنگار | انتقادی | اجتماعی


بهترین سلاح، ذهن انسانه

روزنگار

۱ ۲ ۳