چشم برداشت های آزاد

حرامیان حرامتان

مرحوم ابوالفضل سپهر خانه ام افروخته شد | بام به کف دوخته شد | امنیت خانه تان | حرامیان، حرامتان 

برف من و بام شما | درد من و دام شما | وسعت بام و دامتان | حرامیان، حرامتان  

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید