چشم برداشت های آزاد

در وصف یار

ای جهان با رتبت خود خاک تو
صد جهان جان خاک جان پاک تو

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید