چشم برداشت های آزاد

نکته ای چند

گرگ، نزدیک چراگاه و شبان رفته به خواب
 
بره، دور از رمه و عزم چرائی دارد

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید