چشم برداشت های آزاد

قدرت

انسان ها به قدرت جذب
معتاد
و در نهایت توسطش بلعیده میشن

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید