چشم برداشت های آزاد

عاقبت کار

گویند بهشت و حورعین خواهد بود
آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود
گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک
چون عاقبت کار چنین خواهد بود

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید