چشم برداشت های آزاد

ناکارآمدی ذاتی یا ...

تمام تلاش خود را در تصاحب یک موقعیت یا جایگاه بکار میبندیم
اما به محض استقرار ، و به دلیل عدم توانایی و کارآمدی در انجام تعهدها و مسئولیت ها، به هر ریسمان پوسیده ای متوسل شده تا بی کفایتی خود را پنهان کنیم

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید