چشم برداشت های آزاد

تناقض گفتار و رفتار

همگی معتقدیم که حفظ زمین اهمیت ویژه دارد، با این وجود تنها موجودی که زمین را تهدید می کند، نوع بشر است.

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید