چشم برداشت های آزاد

شب شکن

به خواب دیده ام آفتاب می آید
و روشنی
سهم مردان شب شکن است

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید