محمدحسین ملاجعفری هستم

محمدحسین ملاجعفری هستم
مستندی از دامنه‌های قله‌ی دماوند


استان مازندران شهرستان آمل، روستای پلور، وَشتِ لار

من در این مستند، چمن زار و سنگ‌های غول پیکر دیدم.

دره‌ی عمیق پُر از چمن بود. بارش باران و هوای مِه‌آلود دیدم و جاده دیدم و نوک کوه‌ها برف بود و برف‌ها از نوک کوه آب میشدند و تبدیل به رودخانه خروشان شدند و آرامگاه دیدم و دشتِ آلاله دیدم.


مستندها

محمدحسین ملاجعفری mollajafari مستند دماوند مازندران